De flesta rörliga och mekaniska delar behöver någon form av smörjmedel för att fungera bra och motverka slitage. Våra bilars motorer är ett bra exempel på rörliga delar som behöver ny olja för att inte brytas ned av gamla slaggprodukter och bli obrukbar tidigare än nödvändigt på grund av slitage.

Kan man blanda mineralolja med syntetisk olja?

Absolut. Tänk bara på att då du använder mineralolja går du miste om de fina egenskaperna som en syntetisk olja för med sig vad gäller höga motortemperaturer och hantering av slaggprodukter.

Bytesintervall

Hur ofta man måste byta olja i sin motor beror helt på modell, tillverkare och hur motorn används. Följ alltid tillverkarens rekommendationer vad gäller bytesintervaller men ta också hänsyn till din körstil. Kör du ofta korta sträcker eller påfrestar motorn på annat sätt kan det vara bra att byta olja med lite tätare mellanrum. Som regel bör man alltid byta olja åtminstone en gång om året.

Den nya oljan blir ofta svart direkt efter ett oljebyte

Då man byter olja blir det nästan alltid kvar en viss del gammal olja i motorn, en bilmotor har normalt sett ungefär en halvliter gammal olja kvar efter att man tömt den. Detta innebär att då man fyller på med ny olja så tar det inte lång tid innan den nya oljan blir svart av kvarvarande sot- och slaggprodukter. Detta är helt normalt och det krävs inte alls mycket för att den nya oljan ska bli svart.